PŘEDNÁŠKY

Přednášky

Přednášky jsou skvělá příležitost dozvědět se něco zajímavého, nového a trochu si procvičit schopnost poslouchat a zpracovávat informace. Přednášející na sjezdu vědí, že ne všichni studujeme druhý doktorát a že jsou mezi námi i účastníci z řad mladších mládežníků, proto se nemusíte bát, že byste nerozuměli ani slovo!
Pro rozbalení více informací (anotací přednášek a medailonků přednášejících) je nutné kliknout na šipečku vpravo od nápisu.

Saša Jacobea: Ve víru víry: na širé moře vyplouvám a hledím do dálky

 • sobota 9:30-10:30

 • Klub Alfa, hlavní sál

Jeden by si řekl, že víra je kotva, životní jistota. Alespoň se o ní tak leckdy mluví. Jenže co když je víra taky dobrodružná plavba v Božím Proudu? Co když je to taky tanec, vír a víření? Kam až mě zanese, když napnu plachty?Vyprávění o zážitcích, cestách a objevech na cestě víry.

Saša Jacobea je evangelická farářka, momentálně žije a pracuje v Praze. Do církve našla cestu v dospívání. Zajímají ji příběhy - ráda jim naslouchá a ráda je vypráví.

Petr Sláma: 7 tváří ČCE: úsměvy a úšklebky

 • sobota 11:00-12:30

 • Klub Alfa, hlavní sál

Co nás napadne, když se řekne Českobratrská církev evangelická? Odpovídá její podoba biblickému zadání pro církev? Odpovídá (často neujasněným) touhám lidí dnešní doby? Přednáška a následný rozhovor potěžkají sedm šperků rodinného stříbra ČCE (Boží milost, svoboda, Boží jinakost, Slovo, společenství, společenská odpovědnost a dědictví reformace), potěší se jejich leskem a popřemýšlejí, jestli ho někde trochu nepoztrácely.

Doc. Petr Sláma, Ph.D. vyučuje Starý zákon na Evangelické teologické fakultě UK. Zajímá ho vztah mezi Biblí a Božím slovem. Vychován jako evangelík, teologicky nakukuje k židům, katolíkům i charizmatikům. Je farářem v záloze. Má ženu a tři dcery. S nimi žije ve Staré Boleslavi.

Petr Gallus: Tajemství víry

 • sobota 13:30-15:00

 • Klub Alfa, hlavní sál

„Na tvůj příchod čekáme“, říká liturgická formule známá jako Tajemství víry. Jenomže čekání může být pěkná nuda. Pokud je křesťanský život čekání na Kristův druhý příchod, znamená to, že křesťanský život je v podstatě nuda? Co děláte, když na něco čekáte? Co se dá při čekání dělat? Je něco, co vyloženě jako křesťané dělat máme (a nemáme)? K čemu je při čekání myšlenka na smrt a vzkříšení? Na tyto otázky zkusím dát odpověď (a snad tak, že to nebude nuda, anebo se aspoň po nějaké době sladkého dřímání dočkáte konce přednášky).

P.G. je evangelický teolog a farář, po deseti letech v církevním terénu teď učí na UK ETF systematickou teologii a teologickou etiku. Rád poslouchá jazz a je vášnivý tenista-teoretik.

Pavol Bargár: Misie ve víru víry

 • sobota 15:30-17:00

 • Evangelický Kristův kostel

Program představí misii jako neodmyslitelně spojenou s křesťanským životem. Do Boží misie se stvořením se zapájíme jako tělesné bytosti obdařené imaginací. Být součástí misie vlastně znamená vstoupit do Božího příběhu se stvořením. Misie je projevem víry jako odvážného, tvořivého a přitakávajícího vykročení směrem k životu - v moci a inspiraci Ducha Božího.

Pavol Bargár učí (hlavně) religionistiku na Evangelické teologické fakultě UK. Zajímá ho vztah teologie a kultury, misie a mezináboženské vztahy. Je ženatý a má dvě děti. Rád běhá a jezdí na kole.

Marie Koldinská: Mezi deziluzí a nadějí. Jak přežít informační válku.

 • sobota 16:00-17:30

 • Klub Atlantik

Co je to hybridní válka, informační válka, fake news, deep fakes, alternativní fakta, hoaxy, dezinformace? Jaké jsou kořeny dezinformací, kdo je šíří a proč, kdo jim podléhá a kdo jim odolává? Čeho se dezinformace v českém prostředí nejčastěji týkají a jak se proměňují v průběhu let a v závislosti na aktuálním dění? Jak dezinformace mění smýšlení jednotlivců i celé společnosti? Jak narušují vztahy mezi lidmi, v rámci rodin, komunit i celého státu? Jak jim čelit? Mohou být dezinformace v něčem prospěšné? I na to se pokusíme odpovědět v přednášce a na ni navazující besedě o šíření dezinformací v dnešním dramaticky se měnícím světě a o cestách k odolnosti jednotlivců i komunit, ohrožených informační válkou.

Doc. Mgr. Marie Koldinská, Ph.D. historička, scenáristka a moderátorka, přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a spolupracuje s Českou televizí, mimo jiné na pořadu Historie.cs, specializuje se na politické a vojenské dějiny, na problematiku historické paměti a na výzkum dezinformací.

Program vznikl ve spolupráci s Diakonií ČCE, Střediskem humanitární a rozvojové spolupráce.

Tadeáš Žďárský: Teorie nerůstu

 • sobota 11:30-13:00

 • Klub Atlantik

Víra v nekonečný ekonomický růst je jistou cestou ke kolapsu. Dokládají to už i četné vědecké studie, přesto je ekonomický růst a zisk nadále cílem mezinárodních institucí, světových vlád i firem. Máme dostatečnou důvěru, že jsme jako lidská civilizace schopni vytvořit nový ekonomický systém, který bude sloužit lidem i planetě? Nerůstové hnutí věří, že ano. Šíří povědomí o vizi nerůstové ekonomiky, kde by neomezený růst nebyl potřeba. Zatím jsou tyto hlasy v menšině, protože představují obrovskou hrozbu pro růstový kapitalismus i úzkou skupinu lidí, kteří z něho těží nejvíce. Proč je nekonečný ekonomický růst nežádoucí a jak by vypadala společnost bez růstu?

Téma nerůstu představí Tadeáš Žďárský, který studuje environmentální studia na Masarykově univerzitě a během předchozího studia absolvoval studijní pobyty na University of Oslo v Norsku a Hampshire College v USA. V současné době pracuje v organizaci NaZemi a šíří povědomí o nerůstu v České republice – zakládal Českou nerůstovou pracovní skupinu, či Nerůstovou akademii, píše články, přednáší, vede workshopy a tvoří vzdělávací materiály.

Program vznikl ve spolupráci s Diakonií ČCE, Střediskem humanitární a rozvojové spolupráce.

Tomáš Jun: Církev na periferii: Budování sboru

 • sobota 11:00-12:30

 • Evangelický Kristův kostel

Evangelická církev se proměňuje. Zvěstování evangelia ale zůstává výzvou. Jakou církev chceme a co se od nás očekává?

Adélka a Edvard Rejtharovi: Co nechcete zažít na roadtripu

 • sobota 14:00-15:00

 • Čajovna (na farní zahradě)

Spali jsme na špatném místě. Melouny na korbě co pozornost místních zemědělců, želvy u Skadarského jezera a lesní požár nad vesnicí. Mysleli jsme si, že máme ten den dost. Jenže pak jsme z dálnice sjeli, kam jsme neměli, a vír se teprve roztáčel.

Do Albánie jsme se jeli zbavit předsudků, a místo toho přivezli historku, která zdusila hovor nejeden večer. Ano, je to krásná země, lidé pohostinní, je naprosto bezpečná, také jsme to slyšeli, ale my se tam už nechystáme. Co že se nám stalo? Přijďte si poslechnout.

Interní auditorka a kyberbezpečák, evangelička a katolík, introvertka a šílenec. Táboroví vedoucí strašnické nedělky Adélka s E2rdem se potkali v Bělči na mostku, zůstali spolu osm let a ne zas tak dlouho po vyprávěných událostech se vzali. Na roadtripech spolu objeli Evropu od Barcelony po Vilnius a od Norska... po Albánii.